Промени с корема през 9-те месеца

Промени с корема през 9-те месеца - темпове на растеж

През 9-те месеца в тялото на жената настъпват множество промени. Най-видимата от тях като че ли е... коремът. В началото на бременността много мами се притесняват, че коремът им не расте достатъчно бързо. Всъщност как трябва да расте и как си променя формата?